Καλώς ήρθατε στο CROME

Cross-Mediterranean Environment and Health Network

Δια-Μεσογειακο Δικτυο για το Περιβαλλον & την Υγεια, υπο τη χρηματοδοτηση του προγραμματος LIFE της Ευρωπαϊκης Επιτροπης.

Εναρκτήριο Meeting στη Θεσσαλονίκη

23 - 24 Σεπτεμβρίου 2013 || Πατήστε εδω για περισσότερες πληροφορίες
Προσέγγιση

Προσέγγιση

Η προσέγγιση του CROME – LIFE αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού που συμμετέχει στο πρόγραμμα και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Ένα από τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών πρόληψης με στόχο τη μείωση του κόστους προστασίας της δημόσιας υγείας, … Continued

Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα

Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα

Στόχος του προγράμματος είναι η λειτουργική επίδειξη της χρήσης των δεδομένων ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης για την εκτίμηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων στην υγεία, μέσω της ανάπτυξης νέων προτύπων για την ερμηνεία δεδομένων βιοπαρακολούθησης, σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον και…

Χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα

Νέα

Νέα

CROME Updates

Ιδρύματα

Ιδρύματα

List of Participants and Advisory Board Members

Πεδία Δραστηριότητας

Πεδία Δραστηριότητας

Με την υποστήριξη του προγράμματος LIFE

LIFE PROGRAMME, το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα

Συμμετέχοντες

Επικοινωνία